ЕКО ЕНЕРДЖИ ВВ ООД стана изключителен представител на ЛА ФУТУРА ООД - производител на единственната в света компактна машина за преработка на мляко. Цена 25 000 евро без ДДС. Финансира се по програмите на европейския съюз до 80 %.

 

 

 

 

 

        1. Описание и предназначение

МИКА 250 представлява компактна машина, с която от мляко може да се произвеждат:

а. всички видове меки сирена: бяло саламурено сирене, крем сирене, фета и др.
б. всички видове твърди сирена/кашкавал/: айдам, гауда, ементал и др.
в.кисело мляко

С МИКА 250 в един цикъл може да бъдат преработени до 250 л мляко (краве, овче, козе или биволско). Един цикъл е с времетраене от 3 до 5 часа, в зависимост от вида на продукта.
МИКА 250 може да се ползва и само като лактофризер или само като пастъоризатор до max. 250 литра.
Предназначението на МИКА 250 е предимно за малки (фермери) млекопроизводители.
При неоходимост, ако се използва в два цикъла (две презареждания по 250 литра), може да задоволи и по-голями ферми например: до 30 крави или съответен брой кози, овце и т.н.
Машината е предназначена да може да работи в селски райони с минимална консумация на ел. енергия,както е възможно да се допълни със захранване със соларно или др.тип захранване.
С използването на  МИКА 250 за производството на млечни продукти (сирене и др.) директно от фермерите, на по-широка територия (в селските райони), се съкращават транспортните разходи за млякото и се гарантира качеството на продукта (без заместители на млякотo).

2. Принцип и работа на  МИКА 250

МИКА 250 притежава конпютърни програми  за производство на целия описан по горе асортимент . Процесът на производство се извършва автоматично с избор на определена програма.

Суровината (млякото) през филтър от обикновени контейнери за мляко се подава в основния съд на машината. След зареждането с мляко е достатъчно да се избере някоя от заредените програми например: (бяло сирене, Гауда, Eдам и т.н.), след което устройството автоматично ще извърши всички необходими операции, а именно: за пример (Гауда), устройството извършва субпастьоризация на млякото на 65 º С за време от 30 минути, след което млякото се охлажда на работна температура (33 º С) за подсирване. Устройството автоматично подава необходимите компоненти за посочения вид сирене (закваска; калциев двохлорид и ензим - мая), а след получаване на компонентите устройството извършва подсирване (1 час), рязане и бъркане с второ ниско подгряване до постигането на качествена обработка.
След приключване на обработката на суровините, сиренинните зърна и суроватката се изпращат в допълнителна секция поради тяхното взаимно отделяне и пресоване на сиренето с точно определени параметри на пресоване.
С това процесът на производство с  МИКА 250 се смята за завършен и готовия продукт трябва да зрее съгласно изискванията на стандарта.
От горния пример се вижда, че операторът, който обслужва машината е достатъчно да подаде суровините, да избере вида на продукта и след края на процеса да вземе готовия продукт.
Операторът няма нужда да познава технологията за производство на сирене. Всички технологични подробности за определен вид сирене (жълто  или бяло) , се извършват автоматично.       
По време на работа машината е затворена, така че да няма контакт с околната среда, нито с обслужващият персонал.Целият процес се извършва в основен работен съд, който след свършената работа лесно се почиства и дезифекцира със ръчна парочистачка. Конструктивно е избегнат пастьоризатор от класически тип, който е труден за почистване (използване на циркулация на разтвори на киселини и др.) и продължава повече часове за отстраняване на карамелизирана лактоза и т.н.
Пастьоризацията в  МИКА 250 се извършва с бавно покачване на температурата с градиент на загряване max. (0.5 º С / мин.), а най-високата температура на затопляне в края на пастьоризацията е до 70 º С, с което се избягва денатуриране на някои протеини от млякото (суроваточните), което пък гарантира продукт с високи вкусови качества - без вкус на извара в крайния продукт и др.


3. Технически характеристики на МИКА 250

I. Габарити: височина х широчина х дължина = 1750 х 1140 х 2150mm
II. Тегло (празна машина): ССА 500 кг
III. Изпълнение: inox AISI 304
IV. Напрежение: 1 х: 220 V / 50Hz
V. Ел. мощност (от мрежата)Pmax = 2 KW, cos φ = 1(ел.предпазител 25 A)
VI. Производителност например: бяло сирене - 30 т / год. (8 работни часа на ден)


Машината използва топлината на суровината (прясно издоено мляко) за процеса на производство (пастьоризация, второ ниско или високо подгряване), а излишната топлина се събира (складира) в резервоара за топлина, който е вграден в самото устройство.
Благодарение на горното устройството работи с много ниска консумация на ел.енергия (сса.2000W), което е равно на ел.мощност на котлон от домашна ел.печка.


4. Енергиен баланс


От горе казаното разбраме, че консумацията на ел. енергия за 1 кг. готов продукт е от порядъка на 0.02 лв / кг.
Ниската  консумация на ел.енергия е много важна от гледна точка на това, че в селските райони ел.мрежа е с малки възможности. Затова устройството е проектирано с малка (консумация) мощност: max 2 KW и cos φ = 1 и е за монофазно напрежение 220 V / 50 Hz.
От друга страна тенденцията (в световен мащаб) е за икономично използване на ел.енергията, а с устройството МИКА 250 е максимално задоволено.
Машина като МИКА 250 - с принцип на работа, енергийна ефективност, габарити, компактност, автоматизация и контрол върху качествената обработка на готовия продукт, а особено за малки количества, производството на един цикъл (при същото качество на продукта за всеки цикъл) до сега не е предложен на никой пазар в света.

5. Управление на устройството МИКА 250

Оператор: за обслужване на МИКА 250 (за едно или повече устройства едновременно) е достатъчно един служител - без претенции за специално образование.

Обучението на оператора се извършва за 1 ден - или според инструкциите за използване на устройството.

Във всеки случай, първо инсталиране и пускане в употреба на устройството се извършва от специалист на фирмата производител при което се извършва и обучение на лицето, което ще работи с устройството.

                                                                                                                изготвил: инж.Георги Димовски

pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основни характеристики на машина за преработка на мляко  -   МИКА 250 L

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

начало | за нас | услуги | проекти |солари | контакти

©2012 ECOENERGY-VV