"Еко-Енерджи ВВ"  ООД  е инженерингова  структура, която извършва прединвестиционни проекти.

Дружеството изпълнява свои проекти и по поръчка на клиенти, които включват:

Услугите се извършват както на отделни вятърни генератори,
така и на големи групи турбини свързани в система ветропаркове.

Дружеството  разполага с високо квалифицирани специалисти. Регистрирано е по Търговския закон през 2004 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

начало | за нас | услуги | проекти |солари| контакти

©2009 - 2011 ECOENERGY-VV