О Ф Е Р Т А

                                                    за проектиране, доставка и монтаж на фотоволтаична оранжерия

 

  1.Описание на проекта:
Проекта представлява оранжериен модул съгласно приложена по долу скица с площ  191.4 м2. Покривната конструкция е изпълнена от прозрачни фотоволтаични панели с високо качество и немски сертификат,  които   са с инсталирана мощност 18 000 вата. Металната конструкция е поцинкована, монтирана е в/у стоманобетонови стъпки. Стените на оранжерията могат да се затворят със стъкло или полиетилен.

2.Ефективност:За разлика от стандартните фотоволтаични централи, в този случай земята и конструкцията се използва ефективно, т. е. гонят се две цели: производство на селскостопанска продукция и производство на ел. енергия.
3.Предпоставки: Необходими са следните предпоставки за изпълнение на проекта;
-подходяща земеделска земя,за предпочитане селски двор
-наличие на водоизточник
-трафопост в близост
4.Узаконяване: Процедурите по узаконяване се извършва най- добре от специализирана фирма тъй като се налага да се премине през всички процедури до строително разрешително, които са около 50 на брой и лесно могат да обезверят незапознатия.
5.Преференции: Добре е парцела да бъде в селска община от списъка за преференции, които в този случай достигат до 80 % от проекта в  т. ч. са предвидени пари за консултации и проектиране. За да се използва максимално субсидията от европейските фондове е необходимо проекта да включва поне четири модула,тъй като максималния размер на отпусканата субсидия е до 200 хиляди евро,което  сумарно прави 765.6 м2 застроена площ и 72 000 вата инсталирана мощност.
6. Проектиране:След подготовката на документите до виза за проектиране се изготвя проект,получава се строително разрешително и се кандидатства за преференции  както и  за банков кредит,ако е необходимо.
7.Доставка и монтаж:След одобрение се пристъпва към доставка и монтаж на конструкциите и съоръженията до ключ.Възможно е оборудването да се вземе и на лизинг.
8.Цена:Ориентировачна цена” до ключ” е около 240 хиляди евро без ДДС.Цената се кокретизира в зависимост от условията на място.
9.Възвращаемост:Срок на изплащане на инвестицията:със субсидия около 2 години,без субсидия 6 години.
10.Гаранция:Гаранция на съоръженията 25 години.
                                                                                                  

 

       
Управител:Вл.Цветков

 

 

 

 

 

 

 

 

начало | за нас | услуги | проекти |солари | контакти

©2009- 2011 ECOENERGY-VV