GISMETEO: Погода по г.Варна

 

 

 

 

 

 

 

Възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) - енергията на бъдещето

        Проектите свързани с усвояването и използването на вятърната енергия, както и изграждането на вятърни  електроцентрали, са най-бързо развиващия се отрасъл в световната енергетика на фона на увеличаващата се цена на петрола и непрекъснато намаляващите запаси от енергийни суровини. Екологичните  предимства и намаляващите цени на ветрогенераторите са стимул за увеличаване на използването им в световен мащаб. Сега и в бъдеще, себестойността и инвестициите за електричество от вятъра  се очаква да бъдат най-ниски, в сравнение с всички електропроизводства от екологичните и напълно възобновяеми енергоизточници. По-голямата част от произвежданото електричество е продукт на термалната енергия, но то допринася за натрупването на големи количества СО2  в атмосферата.

Нашите природни ресурси (въглища, нефт, газ, уран и други) са крайно ограничени и е необходим внос на високи цени. Вятърът е чист и вечен, а ветровите енергийни системи не замърсяват природата и не вредят на хората.

Вложените инвестиции за вятърни електроцентрали ще пестят средства при експлоатацията на няколко поколения напред. В изпълнение на директивите на ЕС за насърчаване развитието на ВЕИ (възобновяеми енергоизточници), българското правителство прие специални  закони за увеличаване прилагането на нови технологии за производство на енергия от ВЕИ .

 

Екологична Енергия ООД доби правото да произвежда единственната в света компактна машина за преработка на мляко. От началото на 2014 г производството се организира в цеха  на АБ ТЕРМ  ООД

повече информация тук

 

На желаещите да закупят машина за преработка на мляко:
-осигуряваме възможност за закупуването и на кредит или лизинг

В производство влезе нов по икономичен модел на МИКА 250 с удължен гаранционен срок от 2 год.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

начало | за нас | услуги | проекти |солари| контакти

©2009 ECOENERGY-VV

new-broyach